Butterscotch ฟรีอีพีใหม่จาก Fireflies

ตราแผ่นเสียงอิสระน่ารัก ๆ อย่าง Music Is My Girlfriend เปิดให้โหลดอีพีใหม่ของวง Fireflies ที่ชื่อ  Butterscotch ได้ฟรีผ่านหน้าเว็บไซท์ โดยอีพีนี้มีทั้งหมดสามเพลงดังนี้ (น่าจะเรียกว่าซิงเกิลมากกว่านะ..)

01. Butterscotch02. Winter03. Sledding

โหลดได้จากลิงก์ที่มาได้เลยครับsource: http://www.musicismygirlfriend.com/