Stars In Coma ยกเลิกทัวร์บราซิล

หลังจากที่ีมีข่าว Stars in Coma วางแผนทัวร์บราซิลในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ ล่าสุดทางวงอินดี้พอพจากสวีเดนจำใจประกาศยกเลิกทัวร์คอนเสิร์ตแล้ว เนื่องจากผู้จัดผละจากธุรกิจดนตรี ซึ่งอาจจะเป็นผลของวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจที่กลายเป็นปัญหาระดับโลกอยู่ในขณะนี้ ก่อนหน้านี้มีค่ายอินดี้ Touch and Go ที่ประกาศลดขนาดกิจการเพื่อความอยู่รอดมาแล้ว โดย Touch and Go ตราแผ่นเสียงจากชิคาโก เป็นต้นสังกัดแรกของวงดังอย่าง TV On The Radio และ The Yeah, Yeah, Yeahs ก่อนที่จะย้ายไปสังกัดค่ายใหญ่ และยังเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือ distributor ให้กับ Merge Records (Arcade Fire) และ Drag City (Joanna Newsom) อีกด้วย

source: Stars in Coma