คลิปวีดิโอโปรโมตหนังสือ "Radiohead and Philosophy"

หนังสือ Radiohead and Philosophy รวมบทความเกี่ยวกับแนวคิดและปรัชญาในเพลงของ Radiohead ผ่านทฤษฎีวิจารณ์หลากหลาย ท้ั้งจากมุมมอง Existentialism ของ Camus และ Sartre ไปจนถึง Capitalism ของ Marx และ Postmodernism ของ Baudrillard เป็นต้น แฟน ๆ ที่สนใจสามารถคลิกดูสารบัญเนื้อหาในเล่ม และดาวน์โหลดบทความตัวอย่างมาอ่านกันก่อนได้ และสั่งซื้อออนไลน์ได้จาก Amazon.com วีดิโอด้านล่างเป็นคลิปที่แฟนหนังสือและแฟน Radiohead ทำขึ้นเพื่อโปรโมต Radiohead and Philosophy โดยเฉพาะ

source: i guess i'm floating