dotshop.se เริ่มลดราคาครั้งใหญ่แล้ว

ข่าวต่อเนื่องจากเอ็นทรี่ก่อนที่ dotshop.se ประกาศเลิกกิจการ ตอนนี้เริ่มลดราคาซีดีครั้งใหญ่กันแล้ว รายชื่ิอศิลปินก็มีอาทิเช่น Deerhoof, Jens Lekman, His Name is Alive, Destroyer, The Tough Alliance, Caribou, Art Brut, The Embassy, The Russian Futurists, The Blow, Chris Garneau และอื่นๆอีกมากมาย ส่วนมากสนนราคาประมาณแผ่นละสองร้อยบาท ลองเลือกชมกันดูจ้า