All Tomorrow's Parties หนังสารคดีคอนเสิร์ตเตรียมฉายรอบปฐมทัศน์

All Tomorrow's Parties หนังสารคดีคอนเสิร์ตซึ่งสร้างจากเทศกาลดนตรีชื่อเดียวกันเตรียมฉายรอบปฐมทัศน์ในเทศกาล Edinburgh International Film Festival ในวันที่ 24 มิถุนายน 2552

หนังสารคดีคอนเสิร์ตดังกล่าวเป็นการรวบรวมฟุตเตจการถ่ายทำแบบ DIY ของคนทำหนัง นักดนตรี และแฟนเพลงกว่า 200 คน ซึ่งมีตั้งแต่การใช้กล้องวิดีโอไปจนกระทั่งกล้องจากโทรศัพท์มือถือในการถ่ายทำ ทั้งนี้ รายชื่อวงดนตรีที่จะปรากฏตัวในหนัง อาทิ Animal Collective, Battles, Belle and Sebastian, Fuck Buttons, Grizzly Bear, Mogwai, Mars Volta, Sonic Youth และ Yeah Yeah Yeah's

ที่มา : WarpX