"Sing Along To Songs You Don’t Know" อัลบั้มใหม่ของ Múm

Múm จากไอซ์แลนด์มีกำหนดวางแผงอัลบั้มใหม่ "Sing Along To Songs You Don’t Know" ในวัันที่ 24 สิงหาคมนี้ ในสังกัดค่าย Morr Music ของเยอรมันนี โดยเพลงส่วนใหญ่ในอัลบั้มนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ไอซ์แลนด์กำลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมาไม่นานนี้ และพรรครัฐบาลจำต้องลาออกเนื่องจากเกิดสถานการณ์ความไม่สงบขึ้นในประเทศและการประท้วงอย่างต่อเนื่อง

source: It's A Trap, Fact Magazine