วีดิโอแสดงสดของ ​Afternoon

Afternoon โพสต​์ร๊อคไทยแสดงสดในงาน Rock the House ครั้งที่ 4 ที่ผ่านมา ความยาวรวมประมาณ 20 นาที เหมือนหนังสั้นดี ๆ สักเรื่องเลยทีเดียว

Part I

Part II

Part III