บรรณาธิการ Wired กล่าวขอโทษกรณีคัดลอกเนื้อหาจาก Wikipedia

Chris Anderson บรรณาธิการนิตยสาร Wired ออกมายอมรับผิดในเรื่องการคัดลอกเนื้อหาจาก Wikipedia โดยไม่ได้ใส่ข้อมูลอ้างอิง ในหนังสือเล่มใหม่ที่ชื่อ “Free: The Future of a Radical Price” โดยนักวิจารณ์ของ Virginia Quarterly Review เป็นคนค้นพบเนื้อหาส่วนที่คัดลอกมาในต้นฉบับของหนังสือซึ่งกำลังตีพิมพ์เพื่อวางแผงในต้นเดือนหน้านี้

ทางด้านคริส แอนเดอร์สันเอง ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเขียนหนังสือ “The Long Tail: Why the Future of Business is Selling Less of More” ที่ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยด้วย ยืนยันว่าเป็นความผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจ เนื่องจากตัวเองกับสำนักพิมพ์มีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องรูปแบบการอ้างอิง และหลังจากแก้ไปแก้มา รวมไปถึงการเรียบเรียงประโยคใหม่โดยใช้ภาษาของตนเอง ก็ยังเกิดความผิดพลาดขึ้น และขอรับผิดในเรื่องนี้เอง โดยยืนยันว่าข้อผิดพลาดนี้จะได้รับการแก้ไขทันทีในหนังสือฉบับดิจิตัล และสำหรับหนังสือฉบับที่ตีพิมพ์ออกมาแล้ว ทางสำนักพิมพ์จะนำ footnote อ้างอิงส่วนที่ขาดไปนี้เผยแพร่ออนไลน์ต่อไป

และผู้อ่านคงต้องเป็นผู้ตัดสินว่าข้อแก้ตัวของคริส แอนเดอร์สันในกรณีนี้ฟังขึ้นหรือไม่

ที่มา: NY Times