วีดิโอเพลง "Goodnight, Travel Well" จาก The Killers ในโครงการต่อต้านการค้ามน

มิวสิควีดิโอเพลง Goodnight, Travel Well จากอัลบั้ม Day & Age ของ The Killers เป็นส่วนหนึ่งในโครงการรณรงค์ของ MTV Exit ร่วมกับ Unicef เพื่อต่อต้านการหาประโยชน์จากเด็กและการค้ามนุษย์ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่คนรุ่นใหม่ และเพื่อก่อให้เกิดการลงมือสร้างความเปลี่ยนแปลงในชุมชนของตนเอง โดยจะออกอากาศไปทั่วโลกทางช่อง MTV และช่องทางออนไลน์ค่ะ


ที่มา: Myspace Video