ตัวอย่างหนังเวอร์ชั่นสองของ "Where the Wild Things Are"

Where the Wild Things Are สร้างจากหนังสือภาพสำหรับเด็กของ Maurice Sendek โดยฝีืมือผู้กำกับ Spike Jonze และมีกำหนดเข้าฉายในเดือนตุลาคมนี้ค่ะ ส่วนเพลงประกอบยังเป็น Wake Up ของ Arcade Fire เช่นเดียวกับในเวอร์ชั่นแรก