Freedom หนังสือรวมเรื่องสั้นเพื่อสิทธิมนุษยชนจากองค์กรนิรโทษกรรมสากล

Amnesty International หรือ องค์กรนิรโทษกรรมสากล ได้จัดทำหนังสือ Freedom: Short Stories celebrating the Universal Declaration of Human Rights เพื่อเป็นการฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 60 ปีแห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน หรือ Universal Declaration on Human Rights โดยรวบรวมเรื่องสั้นจากนักเขียนรับเชิญชื่อดังทั่วโลกทั้งจากฝั่งอเมริกา ยุโรป แอฟริกา และเอเชียแปซิฟิก อาทิ A.L. Kennedy, James Meek, Marina Lewycka, Joyce Carol Oates, Walter Mosley, David Mitchell, Ariel Dorfman, Amit Chaudhuri, Petina Gappah, Xiaolu Guo, Ali Smith, Kate Atkinson, Banana Yoshimoto, Helen Dunmore, Paulo Coelho, Chimanda Ngozi Adichie, Alan Garner, Henning Mankell รวมทั้งบทกวีจาก Andrew Motion กวีประจำราชสำนักคนก่อน (Poet Laureate) ของอังกฤษที่เพิ่งอำลาตำแหน่งไปเมื่อไม่นานนี้

สำหรับเรื่องสั้นทุกเรื่องในคอลเลคชั่นนี้ เป็นเรื่องสั้นที่เขียนขึ้นมาใหม่ โดยนักเขียนแต่ละคนได้เขียนเรื่องสั้นที่มีแรงบันดาลใจมาจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนทั้ง 30 ข้อ โดยเลือกเขียนคนละหนึ่งหัวข้อ และถือเป็นการบริจาคงานเขียนให้กับ Amnesty International ซึ่งจะนำรายได้จากการขายหนังสือไปใช้ในการดำเนินงานขององค์กร และล่าสุด Amnesty International เพิ่งเปิดตัวหนังสือเล่มนี้ไปเมื่อวานนี้ (27 สิงหาคม 2551) ที่ Edinburgh International Book Festival

ที่มา : Amnesty International, The Guardian