แจ้งข่าวโปรเจ็ค "The Handshake" จากเว็บไซต์ Eardrums Pop

เก็บข่าวมาจากเว็บไซต์ Eardrums และค่ายเพลง Eardrums Pop ซึ่งมีอัลบั้ม Compilations รวมเพลงจากศิลปินหลากหลายสัญชาติในรูปแบบดิจิตัลมาให้แฟน ๆ ได้ดาวน์โหลดกันไปฟังฟรี ๆ แล้วถึง 3 ชุด ล่าสุด Eardrums Pop มีโครงการล่าสุดที่ตั้งชื่อว่า "The Handshake" ที่งานนี้ไม่ได้มีแค่อัลบั้มรวมเพลง แต่ยังจะเป็นงานที่รวมทั้งงานศิลปะ งานออกแบบ รวมไปถึงงานวรรณศิลป์ที่สอดคล้องกับหัวข้อ "The Handshake" ไม่ว่าจะเป็นการทำเพลงร่วมกัน หรืองานศิลปะที่สะท้อนถึงการร่วมมือร่วมใจกัน ค่ายเพลงและศิลปินอิสระหรือนักออกแบบที่สนใจ อ่านข้อมูลต่อได้ที่เว็บไซต์ของ Eardrums Pop เค้าเปิดรับผลงานยาวไปจนถึงสิ้นปี งานนี้ไม่มีเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง เนื่องจากเมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะเปิดให้ดาวน์โหลดฟรี และให้เครดิตแก่เจ้าของผลงานที่ถูกนำไปใช้ทุกชิ้นค่ะ