เว็บไซต์ Goodreads เผยรัฐบาลอิหร่านปิดกั้นการเข้าใช้

Goodreads เว็บไซต์เครือข่ายสังคมหรือ social networking site สำหรับนักอ่าน เปิดเผยผ่านบล๊อกว่า ขณะนี้รัฐบาลอิหร่านได้ทำการปิดกั้นการเข้าใช้งานเว็บไซต์ Goodreads โดยมีหลักฐานเป็นกราฟแสดงจำนวนผู้เข้าใช้เว็บไซต์จากประเทศอิหร่านที่พุ่งดิ่งลงอย่างฮวบฮาบเมื่อวันศุกร์ที่่ผ่านมา และได้รับการยืนยันเรื่องการปิดกั้นครั้งนี้จากสมาชิกเว็บชาวอิหร่านคนหนึ่งอีกด้วย

โดยปกติ Goodreads มีจำนวนสมาชิกผู้ใช้งานทั้งหมดกว่า 3 ล้านคนทั่วโลก รวมสมาชิกชาวอิหร่านกว่า 114,000 คน ที่มีหนังสือกว่า 7 แสนเล่มบนชั้นหนังสือเสมือน โดยสมาชิก Goodreads สามารถร่วมพูดคุยถกเถียงกันในเรื่องอื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากเรื่องวรรณกรรม  อาทิเช่นการเมือง  และก่อนหน้านี้มีข่าวรัฐบาลอิหร่านจัดตั้งหน่วยพิเศษเพื่อตรวจตราการใช้อินเตอร์เน็ตขึ้นเพื่อตรวจสอบเว็บไซต์ที่เชื่อว่ามีการเผยแพร่ความเท็จ และถ้อยคำหมิ่นหลักศาสนาอิสลาม

ที่มา: The Guardian